Modellen

Gieters Bootje

gieters bootien

Tekening: Gieters Bootien Nieuwe Stijl 

De tekening kan op ware grootte besteld worden bij Stichting Het Punterwezen.

Tekening: Origineel Gieters Bootien

In Giethoorn werd voor kleine vaarklusjes, zoals boodschappen doen of een paar melkbussen transporteren het “bootien” gebruikt. Het is een rank, klein soort punter met een eenvoudig uitgevoerde voorsteven en achteraan een spiegeltje. “Bootiens” werden geroeid of gepunterd. Soms waren ze ook voorzien van een sprietzeiltje.
Dit makkelijk hanteerbare “bootien” met haar eenvoudige constructie was de basis voor het ontwerp van Klaus Roding uit Wanneperveen voor het “Gieterse Bootje”. Roding is een bekend deskundige op het gebied van de kleinere klassieke scheepjes van Nederland.
Het “Gieterse bootje” is een compleet zeilbootje met sprietzeil en fok. Door een aantal slimme, meer zeepunterachtige, aanpassingen in het basisontwerp van het “bootien” zeilt het “Gieterse bootje” fantastisch en kan er ook handig en gemakkelijk mee gepunterd en geroeid worden. Bovendien is de stabiliteit voor zo’n relatief klein scheepje erg goed, vooral ook de eindstabiliteit.
De bodem, het “vlak”, is breder dan bij het “bootien”, de boeisels zijn hoger en de ongestaagde mast is een oploopmast, die met een grendel geborgd wordt. Het grootzeil is zonder giek en met een simpele, maar uiterst doelmatige halstalie uitgerust. De fok wordt vliegend gehesen. Beide zeilen kunnen gereefd worden. De lichte roeispanen met “schep” zijn ontworpen en gemaakt door Hans Houkema uit Kampen.
Stichting “Het Punterwezen” is erg ingenomen met het feit, dat de zeilvereniging “’t Wiede” in Giethoorn door beide punterwerven (Schreur en Wildeboer) twee “Bootjes” heeft laten bouwen. Deze vier “Gieterse bootjes” worden vooral gebruikt voor de jeugdzeillessen bij de zeilvereniging. Tevens kunnen de bootjes bij de zeilvereniging gehuurd worden. Klaus Roding, Hans Houkema en Willem Bakker waren nauw betrokken bij de bouw. Ook zorgden zij er voor dat de booties werden uitgerust en goed konden zeilen.

Gieterse Punter

foto gieterse punter 

Grootste Punter 

grootste punter ooit


Grootste punter ooit gebouwd 

Visserij Punter

Tekening

 


Deze oude visserij punter is te vergelijken met de tegenwoordige zeepunter. 
   

Zoeken

Agenda